Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

Mnogość technik implantoprotetycznych i systemów implantologicznych daje lekarzowi wiele możliwości przeprowadzenia leczenia implantologicznego.


   Różnorodność możliwości związana jest niestety z ogromnym zróżnicowaniem cenowym. 

Rozbieżność cenowa może być kilku lub nawet kilkunastokrotna. Lekarz nie powinien decydować za pacjenta i tym samym narzucać mu sposobu zaopatrzenia implantoprotetycznego. Poważne kliniki powinny przedstawić pacjentowi min. 3 alternatywne plany leczenia. Plan leczenia powinien zawierać ramy czasowe zabiegów, kosztorys oraz podstawowe wiadomości na temat proponowanych sposobów leczenia. Wszelkie wątpliwości i pytania pacjenta powinny zostać wyjaśnione na kolejnej wizycie.