Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download
Czym są Mini Implanty?

Mini implanty są to implanty o średnicy mniejszej niż 3 mm. Implanty te stanowią alternatywę dla konwencjonalnych implantów przy zaopatrywaniu bezzębnej żuchwy, wtedy kiedy zanikła kość części zębodołowej żuchwy uniemożliwia instalację implantów o większej średnicy. Jest  to alternatywą dla zabiegów augumentacji oraz przeszczepów kości. Wskazaniem do zastosowania mini implantów jest całkowity brak zębów w żuchwie u pacjentów, u których niemożliwe jest wprowadzenie pełnowymiarowych implantów. Mini implanty maja swoich zwolenników ze względu na minimalną inwazyjność zabiegu i możliwość natychmiastowego obciążenia. Niektórzy autorzy podkreślają jednak krótki okres badań nad mini implantami i obserwacji długoterminowego wykorzystania. Określają konieczność dalszych obserwacji, które zweryfikują możliwość zastosowania mini implantów.
źródło: Mini implants- a simple way out of a difficult situation- a case report

To rodzaj zamocowania protetycznego, przypominający powszechnie stosowane zapięcie w odzieży. Może być montowane w brakach międzyzębowych  do pojedynczych zębów filarowych.

Estetyczna odbudowa braków zębowych i uszkodzonych zębów najczęściej w odcinkach przednich. Korona wykonana na przeziernej czapeczce z tlenku glinu, na którą to zostaje napalona porcelana, co daje fantastyczny efekt estetyczny (jest całkowicie przezierna!).

Składa się z gęsto spiekanego tlenku glinu o wysokiej czystości w połączeniu z licującą porcelaną. Producenci Procera All Ceram zapewniają wysoką wytrzymałość i właściwe dopasowanie czapeczek z gęsto spiekanego tlenku glinu.

Na początku pracy lekarz w gabinecie musi precyzyjnie przygotować ząb pod przyszłą koronę. Ważne jest dokładne zaznaczenie brzegu preparacji na zębie, aby uzyskać precyzyjne odbicie pobrzeża na wycisku i określenie zasięgu przyszłej korony. Po zakończeniu opracowywania pobrany zostaje wycisk zgodnie z ogólnie przyjętą metodyką.

Nieruchomy most zakotwiczony do filaru zębowego za pomocą cementu. Przykładem takiego mostu jest most typu Maryland (przyklejany). Metoda ta pozwala „oszczędzić” tkankę zębów, a jednocześnie pozwala wykonać trwałą i kosmetyczną protezę. Możliwa jest również kombinacja całkowitych koron i częściowych adhezyjnych. Wykonuje się ją wtedy, gdy jeden z zębów jest w idealnym stanie, stąd chcemy uniknąć agresywnego szlifowania, a drugi ząb jest uszkodzony i wskazane jest jego pokrycie całkowitą koroną.