Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

all_on_4_a_copy
Szczególną formą protetyki na implantach w przypadku bezzębia jest koncepcja ALL-ON- 4.

 

ALL ON 4

Zakłada ona wszczepienie 4 implantów dwu prosto i dwu pod kątem 30-45 stopni, a następnie dokręceniu do nich tego samego dnia lub dnia następnego uzupełnienia protetycznego w postaci mostu czasowego. Po okresie wygajania wymieniamy most na uzupełnienie ostateczne np.Brenemark Implant Bridge.

Atrakcyjne protetyczne rozwiązanie, natychmiastowe funkcjonowanie. Dostępne do wszystkich rodzajów kości. "All-on-4" jest to odbudowa bezzębia szczęki lub żuchwy na implantach."All-on-4" opiera się na pionierskim osiągnięciu Nobel Biocare-Immediate, Function? czyli Natychmiastowa Funkcja.