Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

Łącznik zakończony "kulką" tzw. overdenture stosuję się przy leczeniu całkowitego bezzębia protezami kotwiczonymi na implantach zakończonymi tzw. kulką tj. protezy over- denture. Zaletami tych metod w porównaniu z metodami tradycyjnymi jest bardzo dobre zakotwiczenie protez, minusem jest ruchomość uzupełnień protetycznych. Ruchomość ta jest znacząca przy kulkach i belce opartej na 2 implantach zminimalizowana przy belce na 4 implantach.