Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

Zamiast preparatów kościo - zastępczych można użyć własnej kości pacjenta. Kość pobiera się w miejscowym znieczuleniu z okolicy kąta żuchwy oraz z okolicy bródki (patrz rysunek).

Następnie taki pobrany fragment jest mocowany specjalnymi śrubkami w miejscu gdzie pierwotnie własnego materiału kostnego było zbyt mało. Po okresie zwykle 6 miesięcy mamy już pełnowartościowe powiększone tkanki gotowe do przyjęcia implantu.