Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

Implantacja odroczona występuje przy braku stabilizacji pierwotnej pomiędzy implantem a kością, wtedy zaszywamy implant w kości i pozostawiamy na okres 3-6 miesięcy do wygojenia.

Odroczenie wczesne: po 10,11 dniach po implantacji rozpoczyna się intensywna przebudowa kości w związku, z czym nie należy ingerować w kość;

Odroczenie późne:

- po 3 miesiącach w żuchwie,

- po 6 miesiącach w szczęce,

Implant musi osiągnąć pierwotną stabilność w kości.

Inne powody odroczenia implantacji:

- stan zapalny,

- brak kości własnej, potrzeba odbudowa kości lub wyrostka.