Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

guide_rad001

Radiologiato dziedzina medycynyzajmująca się obrazowaniem ciała człowieka wykorzystującróżne metody badawcze. Obecnie rozwija się również radiologia zabiegowa, której przedmiotem jest dokonywanie małoinwazyjnych zabiegów leczniczych np. angioplastyki, obliteracji guzów,celowanego podawania leków.

 

 

Wraz z rozwojem diagnostyki radiologicznej zwiększają się możliwości jakościowego i ilościowego określania zmian w kościach szczęki i żuchwy. Informacje te wykorzystywane sądo oceny kości przed umieszczeniem implantu, ale również do monitorowania zmian zachodzących w kości po wprowadzeniu wszczepu.

Z najnowszych technologii na uwagę zasługuje przeniesienie do chirurgii implantologicznej metody "nawigacji" stosowanej w neurochirurgii. Jest to sposób wykonywania zabiegu operacyjnego pod kontrolą trójwymiarowej tomografii komputerowej, określającej z dokładnością od 1 mm położenie operowanego obiektu.

guide_rad002

Szablon radiologicznywyglądem przypomina protezę akrylową lub szynę z przezroczystego akrylu zaznaczone są na nim punkty referencyjne gutaperką które wskazują miejsce wszczepienia implantu.

Pozwala to ustalić dokładną odległość od wszystkich struktur anatomicznych, które ograniczają nam pole operacyjne oraz maksymalnie wykorzystać kość.
Szablon radiologicznywykorzystywany jest m.in w:

W najnowszej technologii Nobel Guide - służy do zobrazowania przestrzeni przyszłego uzupełnienia protetycznego i umiejscowienie go względem kości.

  1. Pomaga w uzyskaniu obrazu kierunku i przebiegu przyszłych implantów. Pozwala eskalować obraz.

Przygotował Jarek Marciniak