Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

Zdjęcie twarzoczaszki, które pozwala ocenić stan i ilość kości mającej stanowić podłoże do implantacji a także zobaczyć w jakim stanie znajdują się sąsiadujące zęby.

Zdjęcie pantomograficzne należy wykonać raz na rok. Pozwala ono zaplanować i usprawnić pracę stomatologa. Pantomografia jest metodą badania radiologicznego, za pomocą której otrzymuje się zdjęcia warstwowe struktur zakrzywionych. Pantomogram twarzoczaszki jest powiększonym w około 20% obrazem radiologicznym, na którym uwidacznia się szczęka i żuchwa oraz uzębienie i sąsiadujące okolice anatomiczne na jednej kliszy rentgenowskiej. Ze względu na powiększony obraz struktur anatomicznych wyrostków zębodołowych możliwa jest dokładna ocena przyzębia.