Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

Wstawienie implantu bezpośrednio po ekstrakcji zęba.
Natychmiastowa implantacja jest wykonywana najczęściej w przypadku, gdy otwór po usuniętym zębie jest na tyle mały, że można go powiększyć kalibrowanym wiertłem pod średnicę zaplanowanego implantu. Usuwany ząb nie może być w stanie zapalnym.

Często przy takich zabiegach potrzebne jest dodatkowe użycie specjalnych membran ułatwiających kości regenerację wraz z syntetycznym granulatem kostnym, którym uszczelnia się wolne przestrzenie pomiędzy implantem, a ściankami zębodołu.